§1 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z serwisu lezajsk4u.pl możliwe jest jedynie w przypadku akceptacji niniejszego Regulaminu dostępnego w jednej z zakładek serwisu. Użytkownicy Serwisu którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu z jakiegokolwiek powodu, nie mogą korzystać z serwisu ani żądać jakichkolwiek świadczeń ze strony serwisu.
 2. Użytkownikami serwisu mogą być osoby indywidualne, prawne i nie posiadające osobowości prawnej które zaakceptowały Regulamin i Politykę Prywatności i nie zostały wykluczone przez Administratora Serwisu.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa.
 4. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w działaniu serwisu Użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie wiadomości poprzez zakładkę “KONTAKT”

§2 Komentarze i artykuły Użytkowników

 1. Komentarzem lub artykułem Użytkownika (zwanym dalej Wypowiedzią) jest jakikolwiek fragment danych umieszczony przez Użytkownika w Serwisie w postaci tekstu lub obrazu.
 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę wypowiedzi. Odpowiedzialność za swoje wypowiedzi ponosi Użytkownik.
 3. Serwis zastrzega sobie prawo do usuwania, modyfikacji i redagowania
 4. Wypowiedź nie może:
 5. – zawierać informacji sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne,
 6. – zawierać szkodliwej zawartości mogącej wpływać na stabilność działania Serwisu, między innymi wirusów i ataków SQL injection,
 7. – zawierać reklamy oraz treści erotycznych i nieobyczajowych, naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności.
 8. – serwis zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika w tym adresu IP oraz treści jego wypowiedzi, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§3 Korzystanie z serwisu

 1. Użytkownik nie może korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.
 2. Użytkownik nie może wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.
 3. Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie bez zgody autorów.
 4. Użytkownik nie może bez pisemnego zezwolenia umieszczać w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie.
 5. Serwis może zablokować użytkownikowi możliwość korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia, a użytkownik nie może wnosić z tego powodu żadnych roszczeń.

§4 Gwarancja

 1. 1. Właściciel Serwisu dostarcza Serwis w stanie takim jaki jest, bez żadnych gwarancji i zobowiązań.
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach.
 3. Serwis zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika, nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie to przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do tego, że rezultat poszukiwań w internecie sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana w jakimkolwiek dokumencie sygnowanym przez Serwis.
 4. Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

§5 Prawa własności intelektualnej

 1. Informujemy, że Serwis zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki i materiały wideo, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w nim treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody serwisu.
 3. Użytkownicy zapewniają, że jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem Serwisu z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem.
 4. Użytkownicy poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku, a Serwis gwarantuje sobie prawo do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych materiałów.

§6 Czas obowiązywania Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.
 2. Niniejszy Regulamin przestanie obowiązywać w momencie opublikowania przez Serwis nowego Regulaminu.
 3. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny w Serwisie.