Do 2050 roku PKN Orlen będzie neutralny emisyjnie. W ciągu najbliższych 10 lat koncern zredukuje o 20 proc. emisje CO2 w rafinerii i petrochemii oraz o 33 proc. w energetyce. W zielone projekty PKN Orlen zainwestuje ponad 25 mld zł.

Neutralność klimatyczna to “ograniczenie emisji CO2 w przemyśle, transporcie i energetyce oraz zrównoważenie tych emisji”, Komisja Europejska i większość państw UE chcą, żeby do 2050 roku Europa stała się neutralna dla klimatu.

Zaplanowane wydatki mają dotyczyć m.in. projektów z zakresu efektywności energetycznej, inwestycji w morskie elektrownie wiatrowe, odnawialnych źródeł energii na lądzie, a także portfela inwestycji biopaliwowych.

W ciągu 10 lat koncern zrealizuje ponad 60 projektów zwiększających efektywność energetyczną obecnie istniejących aktywów produkcyjnych”