„TU JEST NASZE MIEJSCE…” – DZIENNY DOM SENIOR + OFICJALNIE OTWARTY

W piątek, ostatniego dnia stycznia dokonano uroczystego otwarcia Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku. Zlokalizowany przy ul. Wiejskiej ośrodek, jest wynikiem długotrwale prowadzonej przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela polityki senioralnej, założeniem której jest poprawa jakości życia, wsparcie oraz aktywizacja osób starszych.

Przecięcia wstęgi i tym samym oficjalnego otwarcia inwestycji dokonali przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego Pani Agnieszka Szlęzak, Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel, z-ca burmistrza Wojciech Superson, Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Majba oraz ks. prałat Tadeusz Gramatyka.

Wszystkich zebranych na uroczystości powitała kierownik Dziennego Domu Senior+ w Przeworsku Krystyna Kaszuba. Zwracając się do seniorów wyraziła nadzieję, że dom seniora stanie się źródłem ich satysfakcji, aktywności w wielu dziedzinach oraz będzie okazją do zawarcia nowych, ciekawych znajomości i szczerych przyjaźni. Burmistrz Leszek Kisiel podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację inwestycji, w sposób szczególny za środki zewnętrzne pozyskane dzięki wsparciu Województwa Podkarpackiego. Na ręce Pani kierownik wręczył kronikę i księgę pamiątkową, w której wszystkie piękne chwile spędzone pod gościnnym dachem senioralnego azylu będą mogły być zapisane i utrwalone.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Jolanta Chabaj-Wiater z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Radni Miasta Przeworska, Sekretarz Miasta Przeworska Agnieszka Zakrzewska, Skarbnik Miasta Przeworska Dorota Jarosz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Darecka, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Agnieszka Storek, oraz prezesi spółek miejskich, związków i stowarzyszeń. Po części oficjalnej, zebrani obejrzeli część artystyczną. Gabrysia Sykała reprezentująca młode pokolenie przeworszczan umiliła czas śpiewając kolędy, natomiast seniorzy w przygotowanych przez siebie wierszach, przyśpiewkach i piosenkach podziękowali burmistrzowi, zaznaczając, że „Tu jest ich miejsce, tu mają swój ciasny, ale własny kąt”.

Z dniem 1 grudnia 2019 r. Dzienny Dom Senior+ stał się kolejną jednostką organizacyjną miasta Przeworska. Potężna inwestycja przebudowy i dostosowania Domu Kultury przy ul. Wiejskiej na potrzeby seniorów poprzedzona została pracami projektowymi, opracowaniami dokumentacyjnymi i licznymi pozwoleniami, obwarowanymi wieloma obostrzeniami budowlanymi, sanitarnymi i socjalnymi. Przedsięwzięcie zamknęło się kwotą 1 211 553,29 zł, w tym pozyskane przez Burmistrza Miasta Przeworska Leszka Kisiela dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Senior+” w wysokości 300 000 zł.

Dwukondygnacyjny obiekt przystosowany jest do korzystania dla osób niepełnosprawnych. Rozbudowa budynku objęła wykonanie od strony południowej zadaszonego tarasu. Na parterze zlokalizowano salę ogólnodostępną oraz pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia. Ponadto wykonano sanitariaty dla pensjonariuszy, zaplecze socjalne dla pracowników oraz kuchnie do podgrzewania posiłków przywożonych z zewnątrz. Na piętrze budynku mieści się pomieszczenie klubowe, pomieszczenie do aktywności ruchowej, gabinet terapii indywidualnej, pokój pielęgniarski oraz łazienka. Komunikacja między kondygnacjami odbywa się istniejącą klatką schodową oraz windą osobową.

Od blisko miesiąca Dzienny Dom Senior+ przy ul. Wiejskiej w Przeworsku tętni życiem. Codziennie dowożeni są tutaj seniorzy, którzy przez 8 godzin kreatywnie spędzają czas poprzez realizację swoich pasji i zainteresowań podczas zajęć manualnych, artystycznych, rekreacyjnych, czy ruchowych. Nad bezpieczeństwem i komfortem pensjonariuszy czuwa wykwalifikowana kadra, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant.

ź: UM Przeworsk

SZCZĘŚLIWY FINAŁ POSZUKIWAŃ 83-LETNIEGO MĘŻCZYZNY

Kilkudziesięciu policjantów i strażaków przez całą noc przeszukiwało tereny leśne gminy Harasiuki w poszukiwaniu 83-letniego mężczyzny. Do poszukiwań wykorzystany został policyjny dron i pies służbowy. Do zaginionego pierwszy dotarł dzielnicowy z Harasiuk.

W środę wieczorem funkcjonariusze niżańskiej komendy, wspólnie ze strażakami z OSP w Harasiukach i Goździe, rozpoczęli poszukiwania 83-letniego mieszkańca Derylaków. Mężczyzna około godz. 16 wyszedł z domu na spacer i do wieczora nie wrócił. Z przekazanych informacji wynikało, że 83-latek cierpi na zaniki pamięci, nie ma przy sobie telefonu.

Policjanci ze strażakami rozpoczęli poszukiwania od sprawdzenia miejsc zamieszkania rodziny i sąsiadów. Następnie przeszukiwane były kompleksy leśne w okolicach Derylaków i Huty Krzeszowskiej. Ze względu na spadającą w nocy temperaturę i duże zagrożenie dla życia i zdrowia mężczyzny, do poszukiwań został wykorzystany dron policyjny oraz pies tropiący.

Rano dzielnicowy z Harasiuk, biorący udział w poszukiwaniach, w miejscowości Derylaki spotkał konietę, która powiedziała, że mężczyznę podobnego do zaginionego widziała w okolicach jednej z posesji na terenie miejscowości Sieraków. Dzielnicowy udał się pod wskazany adres, gdzie zastał małżeństwo, które zaopiekowało się błąkającym obok ich domu mężczyzną. Ponieważ kontakt z odnalezionym był utrudniony, na miejsce wezwana została karetka pogotowia. Po sprawdzeniu stanu zdrowia 83-latka, ratownicy medyczni przekazali go pod opiekę rodzinie.

Szybciej w Bieszczady. Sanok z obwodnicą

Inwestycja obejmowała budowę obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Początek zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 886 z ul. Krakowską (DK 28). Koniec stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej drogi krajowej nr 84 (ul. Lipińskiego).

Mieszkańcy Sanoka czekali na obwodnicę wiele lat. Przez centrum miasta przebiegał ruch tranzytowy, który powodował uciążliwe korki, ale przede wszystkim duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Stąd decyzja o konieczności budowy drogi, która wyprowadzi ciężki ruch z miasta i poprawi komfort życia mieszkańców. Budowa obwodnicy to także zwiększenie przepustowości na drogach krajowych nr 28 i 84. Obwodnica miasta to najlepszy dowód na to, że do rozbudowy sieci transportowej kraju podchodzimy kompleksowo. Realizujemy nie tylko duże zadania, jak drogi ekspresowe i autostrady, ale także mniejsze, nie mniej ważne inwestycje, jak obwodnica Sanoka – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Umowa i jej zakres

Umowa na realizację obwodnicy w systemie „Projektuj i buduj” zawarta została 9 lutego 2016 r. W lipcu 2017 r. wykonawca robót uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a 9 sierpnia 2017 r. rozpoczął roboty budowlane.

Trasa główna posiada parametry techniczne drogi klasy GP (główna przyspieszona) o przekroju 2+1. Obwodnica jest połączona z innymi drogami poprzez cztery skrzyżowania jednopoziomowe:  

  • rondo na połączeniu obwodnicy z drogą wojewódzką nr 886 i drogą krajową nr 28 (ul. Krakowska)
  • skrzyżowanie na przecięciu obwodnicy z łącznikiem do ul. Okulickiego
  • rondo na przecięciu obwodnicy z nowym przebiegiem drogi powiatowej nr 2233R (ul. M. Konopnickiej) i łącznikiem do ronda „Beksińskiego” zlokalizowanego na istniejącym ciągu drogi krajowej nr 28
  • rondo na przecięciu obwodnicy z drogą krajową nr 84 (ul. Lipińskiego). Budowa skrzyżowania oraz przebudowa odcinka drogi krajowej nr 84 zapewnia również połączenie obwodnicy z ul. Zagórską (droga powiatowa nr G 117158R).

Powstało 12 obiektów inżynierskich (8 mostów i 4 wiadukty) oraz 18 przepustów (4 obiekty na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi).

Wyzwania na budowie

– archeologia

Ratownicze badania archeologiczne początkowo miały być przeprowadzone na 7 stanowiskach. Jednak podczas prac związanych z usuwaniem ziemi urodzajnej ujawniono większą liczbę obiektów archeologicznych, co znacznie rozszerzyło działania badawcze i znacząco ograniczyło dostęp do terenu budowy. Ostatnie badania archeologiczne zakończyły się we wrześniu 2019 r.

 

– warunki geologiczne

Dodatkowe badania geotechniczne związane ze sprawdzeniem warunków geologicznych na trasie obwodnicy pokazały, że ilość wykopów w gruntach skalistych jest o 296 tys. m3 większa od zakładanej. W celu przyspieszenia robót wykopowych w gruntach skalistych zastosowano prace strzałowe. Materiał wstępnie przesortowany był zastosowany do nasypów oraz prac związanych z wymianą gruntów słabonośnych, platform roboczych i budowy dróg technologicznych.

Prace wykopowe w gruntach skalistych były także prowadzone przy zastosowaniu specjalistycznego sprzętu do rozbiórki skał – 100-tonowych koparek uzbrojonych w młoty hydrauliczne, wzmacniane łyżki oraz zrywaki, aby kontynuować prace wykopowe. Na teren budowy sprowadzono także kruszarki mobilne.

 

– roboty palowe

Wyzwaniem na budowie okazały się roboty palowe na obiektach mostowych. Niejednorodność warunków gruntowych wymagała dodatkowych prac w realizacji posadowienia obiektów. Zastosowana metoda wbijania żelbetowych pali prefabrykowanych, niejednokrotnie musiała być  weryfikowana na placu budowy ze względu na brak możliwości pogrążenia pala we fliszu. Kompromisem okazało się zastosowanie prefabrykowanych stalowych pali.

 

– tymczasowe organizacje ruchu

Obwodnica przecina kilka ulic w Sanoku (m.in. Okulickiego, Konopnickiej, Działkową i Stróżowską). W czasie budowy konieczne było więc zapewnienie ciągłości ruchu na każdej z tych dróg z uwagi na prowadzone tam działalności gospodarcze oraz zapewnienie dojazdu dla mieszkańców. W dużej części prace na tych drogach prowadzone były kilkuetapowo, aby umożliwić ciągłość funkcjonowania dróg.

 

Ciekawostki w liczbach

– Ilość betonu:

Zakładana ilość betonu do wbudowania to 18 500 m3. Przy założeniu że 1mbetonu waży średnio 2,3 t to 18 500 m3 x 2,3 t = 42 550 ton. Waga Statuy Wolności wynosi 229 ton, czyli z betonu użytego na budowie można by było otrzymać 185 symboli Nowego Jorku.

– Ilość stali:

Ażurowa konstrukcja kratowa wieży Eiffla waży 7 300 ton. Stal wykorzystana na kontrakcie waży 2 400 ton, a zatem przy budowie obwodnicy wykorzystano około 30% (wagowo) wieży Eiffla.

– Ilość gruntów skalistych:

Łączna ilość wykopów w gruntach skalistych wyniosła 565 000,00 m3 Przy założeniu, że 1m3 skały waży około 1,7 t to565 000,00 m3 x 1,7 t = 960 500 ton. Średnia ładowność wagonu wynosi 60 ton, co oznacza, że do przewiezienia skały wykorzystano by 16 tysięcy wagonów.

ź: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36474/Szybciej-w-Bieszczady-Sanok-z-obwodnica

Przeworsk-potrącenie mężczyzny

31 stycznia 2020 r. przed godziną 19 wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny na ulicy Krakowskiej w Przeworsku. Działania zastępów Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Przeworsku polegały na udzieleniu poszkodowanemu mężczyźnie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy tj. założenie kołnierza ortopedycznego, unieruchomieniu kończyny dolnej, ułożeniu na desce oraz zabezpieczeniu poszkodowanego przed utratą ciepła. Przyczynę zdarzenia sprawdza Policja

ź: PSP Przeworsk

ŚMIERTELNE POTRĄCENIE PIESZEGO W GWIZDAJU

Policjanci wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku, do którego doszło dzisiaj w miejscowości Gwizdaj, na krajowej 94. Kierujący samochodem marki Mercedes Sprinter potrącił mężczyznę. W wyniku doznanych obrażeń pieszy zmarł na miejscu.

Do wypadku doszło dzisiaj po godzinie 5,  w miejscowości Gwizdaj, na krajowej 94. Pieszy został potrącony przez samochód marki Mercedes Sprinter, którym kierował 45-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego. Mężczyzna jechał w kierunku Przeworska.

W wyniku doznanych obrażeń pieszy zmarł na miejscu. Ustalana jest jego tożsamość. Kierujący mercedesem w chwili zdarzenia był trzeźwy. Na miejscu nad ustaleniem szczegółowych okoliczności zdarzenia pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

IV Festiwal Języka Rosyjskiego

Katedra Rusycystyki Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza do udziału w IV Festiwalu Języka Rosyjskiego, który odbędzie się 28 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim.

W ramach tegorocznej edycji odbędą się konkursy dla uczniów i studentów województwa podkarpackiego:
a) językowe (w języku rosyjskim):
– dyktando dla uczniów-obcokrajowców (rodzimych użytkowników języka rosyjskiego) – szkoły podstawowe i średnie;
– test leksykalno-gramatyczny dla uczniów szkół średnich;
– test leksykalno-gramatyczny dla studentów Katedry Rusycystyki UR;
b) konkurs wiedzy (test wyboru) “Życie i twórczość Aleksandra Puszkina” dla uczniów szkół podstawowych i średnich (w języku polskim);
c) konkurs piosenki rosyjskiej dla uczniów wszystkich typów szkół i studentów.

Poza konkursami językowymi zapraszamy do wysłuchania wykładu, na degustację potraw kuchni rosyjskiej oraz prezentację działalności studenckiego Koła Naukowego Rusycystów.

Szczegółowy Regulamin oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie Katedry Rusycystyki UR: http://www.ur.edu.pl/wydzialy/filologiczny/struktura-wydzialu/katedra-filologii-rosyjskiej.

Udział w festiwalu jest bezpłatny!

ź: UM RZESZÓW

Korona Gór Europy dla Miasta Krosna

Nazywa się Paweł Kolanko, jest mieszkańcem Krosna, poprzez swoją pasję do trekkingu po górach oraz biegania postanowił postawić sobie wyzwanie, aby do 2024 roku zdobyć wszystkie najwyższe szczyty w każdym kraju Europy. Projekt ten nazwał „Korona Gór Europy dla Miasta Krosna” i zaplanował w latach 2017 do 2024 zdobyć szczyty w 46 krajach.

Patronatem honorowym Projekt objął Prezydent Miasta Krosna Piotr Przytocki, natomiast patronat medialny jest prowadzony przez lokalny portal Krosno24.pl.

Więcej informacji o Projekcie można poczytać na Facebooku – Korona Gór Europy dla Miasta Krosna. Za pośrednictwem tej strony Paweł będzie na bieżąco informował o realizowanym projekcie i zaprasza do odwiedzenia obserwowania.

Zdobywając Koronę Gór Europy będzie pierwszą osobą z Krosna, która dokona tego wyczynu. Dzięki temu Projekt na zawsze zapisze się w kartach historii. Nie tylko jeśli chodzi o zdobywcę, ale także o Patrona (Miasto Krosno), Sponsora, Partnera, Wspierającego, który przyczyni się do realizacji wyzwania. Dołączenie do tej listy zdobywców to fakt, który będzie można potężnie wykorzystać jako reklamę i podniesie prestiż Miasta Krosna i Firm uczestniczących w tym projekcie.

Dzięki wyzwaniom, które podjął i zrealizował Paweł do tej pory posiada pełen pakiet umiejętności technicznych oraz kondycyjnych (zdobył już 17 szczytów z Korony Europy, zdobył Koronę Maratonów Polski w 2019 roku, czyli przebiegł 5 maratonów po 42 km w ciągu 7 miesięcy w czasie krótszym niż 4 godziny każdy maraton), by ze 100% skutecznością zrealizować ten cel, oczywiście biorąc pod uwagę bezpieczeństwo.

Więcej o osobie Pawła można poczytać w artykule na lokalnym portalu Krosno24.pl

Cały projekt obejmujący 46 najwyższych szczytów w poszczególnych państwach Europy jest zaplanowany do realizacji do 2024 roku. Do tej pory zdobył 17 szczytów, na 2020 rok plan jest wejść na 11 gór, natomiast pozostałe 18 zdobędzie w kolejnych latach.
ź: UM Krosno

 

PIESZY I KIEROWCA FIATA OFIARAMI WYPADKÓW

W Gorzycach w powiecie jasielskim zginął pieszy potracony przez samochód osobowy. W miejscowość Cewków kierujący fiatem pandą, prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do rowu i dachował. Niestety życia 59-latka nie udało się uratować, zginął na miejscu.

Wyjaśniane są okoliczności dwóch śmiertelnych wypadków, do których doszło wczoraj wieczorem na Podkarpaciu. Pierwszy z nich miał miejsce kilka minut po godz. 18 w Gorzycach w powiecie jasielskim, na drodze wojewódzkiej nr 992. Jak wstępnie ustalono, kierujący osobową skodą, 60-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, jadąc drogą wojewódzką w kierunku Nowego Żmigrodu, potrącił mężczyznę, który prawdopodobnie szedł ulicą.

Potrącony 60-letni mieszkaniec gminy Nowy Żmigród zmarł na miejscu wypadku.

Godzinę później policjanci z Lubaczowa otrzymali zgłoszenie o wypadku w Cewkowie. Jak wstępnie ustalono 59-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego, na łuku drogi prawdopodobnie stracił panowanie nad pojazdem, wjechał do przydrożnego rowu i dachował. Pomimo podjętej reanimacji mężczyzna zmarł.

Przez kilka godzin droga powiatowa była zablokowana

ź: KPP Jaslo

Uroczystość 666-lecia Lokacji Miasta Rzeszowa

18 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 w Filharmonii Podkarpackiej odbędzie się uroczystość z okazji 666-lecia Lokacji Miasta Rzeszowa.

W programie wydarzenia: wręczenie nagród dla laureatów Wielkiego Testu Wiedzy o Rzeszowie oraz koncert “Art Pop” – Mika Urbaniak & Victor Davies z gościnnym udziałem Urszuli Dudziak.

Bezpłatne zaproszenia na wydarzenie można odebrać w Estradzie Rzeszowskiej od 14 stycznia 2020 r. od godz. 16.00 do wyczerpania puli zaproszeń. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie dwa pojedyncze zaproszenia.

ź: UM Rzeszów

PBS Bank zamknięty. – Klienci odcięci od swoich pieniędzy!

Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) 15 stycznia 2020 r. wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku. Ze względu na złą sytuację kapitałową PBS Fundusz od 17 stycznia 2020 r. przejął nad nim kontrolę oraz wyznaczył administratora.

Przymusowa restrukturyzacja Banku odbywa się z użyciem banku pomostowego – Banku Nowego BFG S.A., instytucji o kapitale 100 mln zł. W weekend zostanie do niej przeniesiona wydzielona część PBS, obejmująca m.in. wszystkie depozyty klientów detalicznych, mikrofirm i MŚP, co zapewnia ich bezpieczeństwo. Bank Nowy BFG S.A. będzie prowadził rachunki na niezmienionych zasadach dla dotychczasowych klientów PBS. W nowej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności klientów na niezmienionych zasadach.

Skutki decyzji dla klientów

Klienci detaliczni (indywidualni), w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także mikrofirmy, oraz MŚP, zachowują swoje środki w całości. Wyjątkiem od tej zasady są nieskapitalizowane, czyli naliczone ale jeszcze niezaksięgowane na koncie odsetki od kwot przekraczających limit gwarancji BFG. Do nowej instytucji przenoszone są także kredyty. Obsługa klientów PBS, ze względu na techniczne wymogi związane z przeniesieniem działalności do Banku Nowego BFG S.A., zostaje czasowo zawieszona. Oznacza to przerwę techniczną w serwisach bankowości internetowej i mobilnej, oraz w oddziałach banku. Nie będą też działać karty i bankomaty PBS. Wznowienie obsługi klientów planowane jest na wtorek 21 stycznia 2020 r.

Od wtorku klienci banku będą obsługiwani tak jak do tej pory. Klienci będą mieli dostęp do swoich oszczędności przez wszystkie kanały: bankowość internetową i aplikację mobilną, a oddziały banku będą czynne w normalnych godzinach pracy. Klienci będą mogli korzystać z kart i bankomatów banku. W nowej instytucji Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje oszczędności klientów banku na niezmienionych zasadach, tj. do równowartości 100 tys. euro, w złotych.

Powody podjęcia decyzji

W sytuacji, w której znalazł się PBS, drugi największy bank spółdzielczy w Polsce, niezbędne okazało się rozpoczęcie przymusowej restrukturyzacji, żeby ten istotny dla regionu bank kontynuował swoją działalność. „Przeprowadzamy ten niełatwy proces, aby zapewnić kontynuację obsługi klientów i chronić depozyty jednostek samorządu terytorialnego (JST). W przypadku upadłości nie są one w żaden sposób chronione. Przygotowane przez niezależną firmę oszacowanie aktywów i pasywów PBS wykazało ujemną wartość kapitałów własnych banku. Dlatego nieprzeniesiona do Banku Nowego BFG S.A. część depozytów JST, a także dużych firm, zostanie finalnie utracona. Pokrycie straty kosztem właścicieli i  niektórych wierzycieli jest warunkiem zaangażowania środków BFG i przeprowadzenia restrukturyzacji. Stosując przymusową restrukturyzację chronimy istotną część depozytów JST” – tłumaczy Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Mirosław Panek. Alternatywą dla przymusowej restrukturyzacji była upadłość PBS, czyli scenariusz, w którym JST straciłyby całość środków, gdyż nie są one objęte gwarancjami BFG. Z kolei depozyty klientów indywidualnych czy małych firm byłyby chronione tylko do wysokości gwarancji BFG.

„Należy zaznaczyć, że jednostkowy przypadek PBS w Sanoku nie wpływa na ogólną pozytywną ocenę kondycji sektora banków spółdzielczych w Polsce, a środki klientów banku są niezmiennie gwarantowane przez BFG” – podkreśla Mirosław Panek.

BFG rozpoczął przymusową restrukturyzację, ponieważ zostały spełnione trzy warunki, które zobowiązują Fundusz do podjęcia takiego działania zgodnie z art. 101 ust. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji:
 PBS był zagrożony upadłością,
 Nie było przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania PBS pozwolą
we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością,
 Podjęcie przymusowej restrukturyzacji PBS było konieczne w interesie publicznym.

Zgodnie z raportem półrocznym PBS, suma bilansowa banku na koniec czerwca 2019 r. wynosiła ok. 2,8 mld zł, a współczynnik kapitałowy Tier I w ciągu 12 miesięcy obniżył się z 7,56% do 0,32%, podczas gdy minimalny wymóg to 6%. PBS, w przeciwieństwie do większości banków spółdzielczych, nie należy do żadnego z działających w Polsce Instytucjonalnych Systemów Ochrony.

Przed podjęciem decyzji o przymusowej restrukturyzacji BFG, zgodnie z art. 137 Ustawy o BFG, zapewnił przeprowadzenie oszacowania wartości aktywów i pasywów PBS. Z oszacowania, wykonanego przez niezależną firmę, wynika, że aktywa podmiotu nie wystarczają na zaspokojenie jego zobowiązań.

Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są w porozumieniu z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego kraju: Komisją Nadzoru Finansowego, Ministerstwem Finansów oraz Narodowym Bankiem Polskim. O przymusowej restrukturyzacji PBS zostanie poinformowana także Komisja Europejska.

Skutki decyzji dla PBS

Z chwilą doręczenia decyzji o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji zarząd Banku uległ rozwiązaniu, a kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone. Bankiem kieruje teraz Pan Paweł Małolepszy jako administrator z ramienia BFG. W przypadku przymusowej restrukturyzacji udziały członkowskie w PBS oraz jego obligacje zostają umorzone. Część depozytów jednostek samorządu terytorialnego, dużych firm i innych podmiotów nieobjętych gwarancjami zostaje w banku w restrukturyzacji w celu pokrycia strat i zostanie finalnie utracona. Pokrycie strat jest niezbędne, aby możliwe było zaangażowanie środków Funduszu. Natomiast depozyty do wysokości równowartości 100 tys. euro są niezmiennie gwarantowane przez BFG.

PBS zostanie podzielony. Zdecydowana większość jego majątku i zobowiązań, a także klienci i pracownicy, będzie przeniesiona do nowej instytucji – Banku Nowego BFG S.A., który mając 100 mln zł kapitału gwarantuje kontynuację jego działalności. Celem BFG jest doprowadzenie do sprzedaży Banku Nowego BFG S.A., czyli części byłego PBS, innemu bankowi lub grupie banków.

Premiera filmu „W pięknym Pustkowie koło Dębicy…”

Wojewódzki Dom Kultury oraz Podkarpacka Komisja Filmowa zaprasza na premierę filmu „W pięknym Pustkowie koło Dębicy…”, która odbędzie się 30 stycznia br.(czwartek) o godzinie 17:30 w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (ul. S. Okrzei 7).

Film opowiada o obozach pracy przymusowej, jakie podczas II wojny światowej powstały w miejscowości Pustków na Podkarpaciu (od roku 1940). Ich funkcjonowanie nieodłącznie wiązało się z istnieniem na tych ziemiach poligonu wojskowego SS Truppenübungsplatz Heidelager.

Na podstawie szacunkowych danych uznaje się, iż na skutek biologicznego wyniszczenia, egzekucji i rozstrzeliwań zginęło w tym miejscu ok. 7,5 tysiąca więźniów pochodzenia żydowskiego, 5 tysięcy jeńców sowieckich, 2,5 tysiąca Polaków. Ciała ofiar palono na palenisku kremacyjnym zlokalizowanym na szczycie „Królowej Góry” (obecnie „Góra Śmierci”).

Dzięki opowieści byłych więźniów w filmie przedstawiona została obozowa rzeczywistość, koszmar codziennego życia i walki o przetrwanie. Tło historyczne przybliżają miejscowi regionaliści. Pamięć o tysiącach ofiar pielęgnowana jest dzięki istnieniu Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania, którego pracownicy także dołączyli do grona narratorów w dokumencie.

Link do ZWIASTUNA:
www.youtube.com/watch?v=A-C6Gfs-3DE&=&feature=youtu.be

Link do wydarzenia FB:
www.facebook.com/events/569582160296586/

Reżyseria: Paulina Ibek
Gatunek: dokument historyczny
Czas trwania: 35 min.
Producent:  BM Production s.c.
Firma producencka, która rozpoczęła swoją działalność w 2010 roku. Od tego czasu wyprodukowała szereg programów dokumentalnych i programów telewizyjnych. Na stałe współpracuje z Telewizją Polską.
Producent filmów dokumentalnych:
2018 r. – film dokumentalny „Hugo z Jasła” opowiadający o związkach Hugona Steinhausa z Jasłem (film jest laureatem konkursu Podkarpacka Kronika Filmowa Edycja 2018)
2016 r. – film dokumentalny “Świat według Łukasza” prezentujący postać polskiego etnobotanika dr hab. prof. UR Łukasza Łuczaja (film jest laureatem konkursu Podkarpacka Kronika Filmowa Edycja 2016)
2015 r. – film dokumentalny “Kwiaty wyobraźni” o tradycji malowania domów

Wstęp do filmu podczas premiery: Marian Matkowski z Europejskiego Centrum Pamięci i Pojednania. Historyk, regionalista, pracownik merytoryczny Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica z/s w Pustkowie-Osiedlu, odpowiedzialny za Ekspozycję Historyczno-Dydaktyczną przy Górze Śmierci w Paszczynie, która stanowi integralna część Europejskiego Centrum Pamięci Pojednania w strukturach CKiB.

Film zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiej Kroniki Filmowej 2019. Podkarpacka Kronika Filmowa to program mający na celu utrwalenie w postaci filmów dokumentalnych wydarzeń, miejsc i ludzi związanych z Podkarpaciem. Służy dokumentowaniu historii, teraźniejszości i dziedzictwa kulturowego regionu.
(www.podkarpackiefilm.pl)

Wydarzenie odbędzie się 30 STYCZNIA O GODZ. 17:30.
Wstęp na projekcję za okazaniem BEZPŁATNEJ WEJŚCIOWKI, które będą czekały na osoby zainteresowane W PORTIERNI Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie od dnia 17 stycznia br.

Po premierze będzie możliwość rozmowy z reżyserką, a także gośćmi.

 

6 stycznia 2020 r. w Rzeszowie odbędzie się Orszak Trzech Króli.

Orszak Trzech Króli rozpocznie się na parkingu przy hali Podpromie o godz. 12 modlitwą Anioł Pański pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Wątroby. Następnie Orszak al. Pod Kasztanami i ul. 3 Maja dotrze do Rynku. Tam Trzej Królowie złożą dary Świętej Rodzinie, a mieszkańcy zostaną zaproszeni do wspólnego kolędowania.

Patronat nad imprezą objęli: Biskup Rzeszowski Jan Wątroba, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski.

ź: UM Rzeszów