Samorząd Ropczyc przekazał dwanaście laptopów Szkole Podstawowej nr 1. Było to możliwe ponieważ, gmina w 2019 roku realizowała projekt „Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu”. Cykl kursów pozwolił przeszkolić ponad 270 osób z obsługi komputerów i praktycznego zastosowania oprogramowania. Ponadto uczestnicy nauczyli się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP czy profilu zaufanego.

Szkolenia i zakup zestawów komputerowych o łącznej wartości około 140 tysięcy złotych w całości zostały pokryte z dofinansowania, jakie samorząd pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość samych laptopów to ok. 45 tysięcy złotych. Samorząd Ropczyc doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym jest odpowiednie przygotowanie placówek oświatowych, aby dzieci i młodzież w możliwie najlepszych warunkach kształciły swoje umiejętności i wiedzę. Żeby tak było, gmina stara się wykorzystywać wszelkie możliwości pozyskiwania finansowania, które pozwoliłyby wzbogacać już istniejącą bazę oświatową.

ź: UM Ropczyce