UWAGA: POLSKA WPROWADZA OGRANICZENIA PRZY PRZEKRACZANIU GRANICY

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

W związku z zagrożeniem epidemicznym i rozprzestrzenianiem się koronawirusa w okresie od 15 marca br. do 24 marca br. będzie tymczasowo przywrócona kontrola graniczna na granicy wewnętrznej. Granicę Polski z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą również prowadzone w portach morskich i na lotniskach. Zarówno na granicy wewnętrznej, jak i na granicy zewnętrznej (przejścia graniczne z Białorusią, Rosją i Ukrainą) zostaną wprowadzone ograniczenia dla cudzoziemców na kierunku wjazdowym do Polski.

Zmiany przy przekraczaniu granicy są wprowadzane, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2. Chodzi o uniknięcie wjazdu na teren Polski osób, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Tymczasowa kontrola na granicy wewnętrznej

Granicę wewnętrzną będzie można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach, a takich miejsc będzie na granicy lądowej w sumie 37: na granicy z Czechami – 15, ze Słowacją  – 5, z Niemcami – 15, z Litwą – 2. Kontrola graniczna będzie też prowadzona w 4 portach morskich oraz na 17 lotniskach. Pełna lista stanowi załącznik do rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.

Link do rozporządzenia:   http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/434

Tymczasowa kontrola graniczna będzie prowadzona przez funkcjonariuszy Straży Granicznej od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r.

Kwestie związane z przywracaniem kontroli granicznej na granicach wewnętrznych państw Unii Europejskiej reguluje kodeks graniczny Schengen. Zgodnie z art. 28 ust. 1 kodeksu państwo członkowskie może wyjątkowo i w trybie natychmiastowym przywrócić kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych.

Zakres kontroli dostosowany będzie odpowiednio do stopnia zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa państwa w związku z wystąpieniem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego wywołanego koronawirusem SARS – CoV-2 (choroba COVID – 19). Straż Graniczna będzie realizować zadania przy użyciu sprzętu mobilnego, w oparciu o własne zasoby kadrowe oraz we współdziałaniu z Policją i Państwową Strażą Pożarną.

Zawieszenie ruchu granicznego w części przejść na zewnętrznej granicy Polski

Minister Mariusz Kamiński podpisał również drugie rozporządzenie – w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych. Na jego mocy od 15 marca br. do odwołania zawieszony zostaje ruch graniczny w części przejść granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą. Chodzi o 7 przejść z Ukrainą, 5 przejść z Białorusią i 2 przejścia z Rosją.

Wykaz przejść, na których zostaje zawieszony ruch graniczny, stanowi załącznik numer 1 do tego rozporządzenia.

Link do rozporządzenia:  http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/435

Ograniczenia dla cudzoziemców przy wjeździe do Polski

Na przejściach granicznych – zarówno na granicy wewnętrznej, jak i zewnętrznej – przy wjeździe do Polski wprowadzane zostają ograniczenia dla cudzoziemców.

Od 15 marca br. w zakresie ruchu osobowego na kierunku wjazdowym do Polski na lądowych przejściach granicznych oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych przekraczać granicę państwową będą mogli:

  • obywatele RP;
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP;
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka;
  • szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno- konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin;
  • cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP;
  • cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.

Koronawirus i #FAKENEWS!

W związku z nieuzasadnioną paniką wywołaną w trakcie pandemii koronawirusa, apelujemy o rozsądek, odpowiedzialność i nie powielanie kłamstw – #FakeNews!

Kilka dni temu pojawili się oszuści próbujący wykorzystać obecną sytuację, o czym informowaliśmy wcześniej.

Obecnie dostrzegamy kolejne „haniebne zachowania” – głównie w mediach społecznościowych oraz za pomocą komunikatorów przekazywane są nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych zagrożeń, działań służb państwowych, które nie mają miejsca czy nawołujące wprost do paniki – są to niedopuszczalne i nieodpowiedzialne zachowania, nie mające żadnego oparcia w prawdzie.

Przypominamy, że jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na oficjalnych stronach internetowych.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Polaków, na bieżąco komunikaty przekazują również przedstawiciele najwyższych władz Państwa.

Należy pamiętać, że każda decyzja czy wprowadzane jakiegokolwiek ograniczenia muszą mieć swoje oparcie w przepisach prawa, a następnie ogłoszone do wiadomości publicznej!

Apelujemy o rozwagę, rozsadek, odpowiedzialność i unikanie paniki!

Poniżej przykładowe #FakeNews-y

Prof. S. Czopek: Rok akademicki będzie wydłużony, sesja też w innym terminie

prof. Sylwester Czopek – rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego poinformował w dniu dzisiejszym, że przez panującą epidemię koronawirusa rok akademicki zostanie wydłużony. Nie wykluczone też że sesja odbędzie się w innym terminie. 

W w minioną środę rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego ogłosił, iż zawiesza do odwołania wszystkie zajęcia dydaktyczne, odwołuje też wszystkie wydarzenia oraz konferencje. Osoby wracające z zagrożonych terenów poddane zostają 14-dniowej kwarantannie.

Jak dodaje, administracja Uniwersytetu pracuje w normalnych godzinach.

Władze uczelni zachęcają także do załatwiania wszelkiego rodzaju spraw administracyjnych telefonicznie, bądź mailowo.

Zarządzenie rektora obowiązuje do odwołania.

Targowisko w najbliższą sobotę zamknięte

omunikat Prezydenta Miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego odnośnie handlu na targowisku w najbliższą sobotę 14 marca 2020 roku.

W celu maksymalnego ograniczenia ryzyka transmisji koronawirusa na terenie miasta Stalowej Woli podjąłem decyzję o zamknięciu w najbliższą sobotę tj. 14 marca targowiska na pasażu wzdłuż torów kolejowych oraz miejscach przyległych przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli. Sprzedaż będzie mogła być prowadzona tylko i wyłącznie w stałych punktach kupieckich i handlowych. Napływ osób przyjezdnych, niekontrolowane skupisko osób kupujących i handlujących, w tym osób przybyłych zza granicy, stanowi w moim przekonaniu zbyt duże zagrożenie transmisji koronawirusa na terenie Stalowej Woli. Choć to trudna i radykalna decyzja podejmuję ją w pełnym przekonaniu w duchu odpowiedzialności za zdrowie i życie mieszkańców Stalowej Woli. Jest to również kolejne działanie zmierzające do maksymalnego ograniczenia wychodzenia z domu i poruszania się po mieście w ramach społecznej kwarantanny. Proszę o zrozumienie, wzajemną odpowiedzialność i zastosowanie się do tej decyzji. W celu skutecznego jej wykonania wystąpię do służb porządkowych o bezwzględne przestrzeganie tej decyzji.

Lucjusz Nadbereżny
Prezydent Miasta Stalowej Woli

Gmina przekazała laptopy dla szkoły

Samorząd Ropczyc przekazał dwanaście laptopów Szkole Podstawowej nr 1. Było to możliwe ponieważ, gmina w 2019 roku realizowała projekt „Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Ropczyce kluczem do sukcesu”. Cykl kursów pozwolił przeszkolić ponad 270 osób z obsługi komputerów i praktycznego zastosowania oprogramowania. Ponadto uczestnicy nauczyli się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP czy profilu zaufanego.

Szkolenia i zakup zestawów komputerowych o łącznej wartości około 140 tysięcy złotych w całości zostały pokryte z dofinansowania, jakie samorząd pozyskał w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Wartość samych laptopów to ok. 45 tysięcy złotych. Samorząd Ropczyc doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważnym jest odpowiednie przygotowanie placówek oświatowych, aby dzieci i młodzież w możliwie najlepszych warunkach kształciły swoje umiejętności i wiedzę. Żeby tak było, gmina stara się wykorzystywać wszelkie możliwości pozyskiwania finansowania, które pozwoliłyby wzbogacać już istniejącą bazę oświatową.

ź: UM Ropczyce

Od poniedziałku Urząd Miejski w Dębicy zamknięty dla petentów!

Mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno Mieszkańców, jak i pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy, pragniemy poinformować, że od dnia 16 marca (poniedziałek) ratusz będzie zamknięty dla osób z zewnątrz w celu zminimalizowania potencjalnych źródeł zakażenia koronawirusem.

W przypadku zapytań oraz pilnych spraw zapraszamy do kontaktu telefonicznego z wydziałami i biurami Urzędu Miejskiego – http://debica.pl/wydzialy lub spółkami miejskimi i jednostkami organizacyjnymi – http://debica.pl/jednostki.

Wszelkie wpłaty prosimy dokonywać tylko i wyłącznie drogą elektroniczną.

Przepraszamy za utrudnienia oraz apelujemy o odpowiedzialne zachowanie w obecnej sytuacji, stosowanie się do zaleceń lekarzy i epidemiologów.

Pamiętajmy o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeżeli to możliwe, należy pozostać w domu!

ź: UM Dębica

NIE ZATRZYMAŁ SIĘ DO KONTROLI DROGOWEJ I MIAŁ NARKOTYKI

Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i posiadanie narkotyków, odpowie 25-letni kierujący mazdą. Mężczyzna i jego 17-letnia znajoma w Woli Mieleckiej, nie zatrzymali się do kontroli drogowej. Podczas ucieczki, kierujący mazdą wyrzucił saszetkę wypełnioną woreczkami z marihuaną i amfetaminą.

Patrol ruchu drogowego w Woli Mieleckiej zatrzymywał do kontroli drogowej mazdę, której kierowca przekroczył prędkość. Ten zignorował sygnały, ominął policjanta i zaczął uciekać. Funkcjonariusze ruszyli za nim w pościg. Po przejechaniu kilkuset metrów, kierowca mazdy stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w mostek drogowy, studzienkę i ogrodzenie posesji.

Z mazdy wybiegł mężczyzna i młoda kobieta. Obydwoje kontynuowali ucieczkę pieszo. Szybko zostali zatrzymani przez policjantów. Podczas ucieczki mężczyzna odrzucił saszetkę, tzw. „nerkę”, która jak się okazało, była wypełniona woreczkami strunowymi z zawartością substancji przypominającej narkotyki. Policjanci zabezpieczyli substancje, a wstępne badania potwierdziły, że jest to marihuana i amfetamina.

Podczas prowadzonych czynności funkcjonariusze ustalili, że 25-letni mieszkaniec Mielca, który kierował mazdą, nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Z miejsca zdarzenia został zabrany do szpitala w Rzeszowie.

Mężczyzna odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i posiadanie narkotyków. Młoda kobieta została przesłuchana i po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, wróciła do domu.

W sprawie prowadzone jest postępowanie.

Rekomendacje Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ustrzykach Dolnych w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz zwołał Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zostały wydane rekomendacje dla jednostek działających na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.

Dzisiaj o godzinie 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych odbyło się drugie spotkanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie rozprzestrzeniającego się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2. Burmistrz odebrał od przedstawicieli zaproszonych jednostek raporty o stanie ich funkcjonowania i przygotowaniu w przypadku ewentualnego pojawiania się koronawirusa w naszej gminie.

W odpowiedzi na poranną konferencję premiera Mateusza Morawieckiego w Gminie Ustrzyki Dolne zostają zamknięte wszystkie placówki oświatowe od poniedziałku 16 marca 2020 roku. Do końca bieżącego tygodnia szkoły będę otwarte, pełniąc funkcje opiekuńczą nad swoimi wychowankami. Od jutra nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne. Odwołane zostają również wszelkie wydarzenia kulturalne, w tym:

Piłkarski piątek. Prezentacja drużyny MKS Arłamów Ustrzyki Dolne (13 marca),
Konferencja Pszczelarska (21 marca).
– Mając na uwadze dynamikę rozprzestrzeniania się koronowirusa, stoję na stanowisku żeby takie imprezy odwołać – mówi Powiatowy Inspektor PSSE Wiktor Fidor – Dynamika jest tak duża, że nie powinniśmy organizować takich spotkań.

Burmistrz razem z członkami Zespołu wydali rekomendacje dla jednostek oraz mieszkańców Gminy Ustrzyki Dolne, które obowiązują do 29 marca 2020 roku. – Na bieżąco będziemy monitorować sytuację jaka panuje w Gminie Ustrzyki Dolne w związku z koronawirusem – mówi Burmistrz Ustrzyk Dolnych Bartosz Romowicz – Jednak mając na uwadze zmieniającą się z dnia na dzień sytuację musimy pozostać cały czas w gotowości. Będziemy informować o wszelkich ewentualnych zmianach sytuacji.

Wnioski i rekomendacje Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego:

1) Należy ograniczyć przebywanie interesantów w budynku Urzędu Miejskiego. W tym celu rozwieszone zostaną informacje do mieszkańców z prośbą o ograniczenie załatwiania spraw w Urzędzie tylko do niezbędnych i niemożliwych do załatwienia drogą elektroniczną (e-mail) i telefoniczną.

2) Należy powiadomić sołtysów o konieczności informowania mieszkańców sołectw będących w grupie ryzyka (osoby starsze, schorowane), że ich udział w organizowanych zebraniach sołeckich będzie tylko i wyłącznie na ich odpowiedzialność.

3) Burmistrz Ustrzyk Dolnych rekomenduje:

• zamknięcie Żłobka Miejskiego (do dnia 25 marca 2020 r.);
• odwołanie imprez, zawodów sportowych i seansów filmowych w kinie „Orzeł”
(do dnia 29 marca 2020 r.);
• odwołanie zajęć w Domu Senior + (do odwołania);
• odwołanie zajęć w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów. Akademia Bieszczadzkiego Seniora (do odwołania);
• odwołanie zajęć Ustrzyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (do odwołania);
• zaniechanie publicznych zgromadzeń i przebywanie w miejscach publicznych
o większej ilości uczestników, w tym w obiektach kultu religijnego, zwłaszcza grup podwyższonego ryzyka (osoby starsze, schorowane).

Wszyscy przedstawiciele służb zadeklarowali pomoc w razie zaistnienia zdarzeń mających znamiona kryzysu.

Powyższe rekomendacje obowiązują do 29 marca 2020 roku – mogą zostać uaktualnione wraz ze zmieniającą się sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w Polsce i na terenie Gminy Ustrzyki Dolne.

Minister Szumowski opowiedział o swojej pracy w Kalkucie

Minister Szumowski opowiedział o swojej pracy w Kalkucie u boku świętej Matki Teresy. Pretekstem był udziału w konferencji przed Światowym Dniem Chorego, który odbędzie się w poniedziałek (11 lutego). – Miałem okazję poznać Matkę Teresę, dwa razy dziennie ją widując – powiedział.
Szumowski do Indii wyjechał po studiach. – Z żoną Anną pracowali w “umieralni”, pierwszym domu, który założyła Matka Teresa, tuż obok świątyni pogańskiej bogini Kali. Chętnych do pomocy, tak jak oni, z różnych stron świata, było bardzo dużo. Nie tylko chrześcijanie. Ale lekarzy nie było – poinformował “Gość Niedzielny”.

– Robiliśmy różne rzeczy – przyznał Szumowski. – Mycie, karmienie, podawanie picia, a nawet różne drobne zabiegi medyczne. Nędza, niedożywienie, choroby i wszystko razem wzięte. Niektórzy wolontariusze od razu chcieli wszystko usprawniać. Siostry ze spokojem mówiły, że to nie jest pomoc charytatywna. Od tego są inne instytucje. To, co robiła Matka Teresa i wszystkie misjonarki miłości na całym świecie, to życie z najbiedniejszymi. Też musieliśmy się tego nauczyć – wspomniał w rozmowie z “Gościem Niedzielnym”.

Szumowski przyznał, że to, co robiła Matka Teresa i co teraz robią jej siostry, to dla niego cud.

Podczas konferencji przed Światowym Dniem Chorego dodał: – Miałem okazję poznać Matkę Teresę, dwa razy dziennie ją widując. Faktycznie ta forma bezinteresownej pomocy promieniowała właściwie na cały świat. My, jako wolontariusze z Polski, funkcjonowaliśmy w podobny sposób, w podobnym celu, pochylając się nad chorymi i potrzebującymi. To dzieło Matki Teresy, zapoczątkowane zostało zupełnie wbrew logice i jakimkolwiek przesłankom finansowym, organizacyjnym, promieniuje na cały świat.

Kilka słów o świętej z Kalkuty
Matka Teresa z Kalkuty (właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu) przyszła na świat 26 sierpnia 1910 roku w Skopje, w ówczesnej Jugosławii, dzisiejszej Macedonii. Zmarła 5 września 1997 w Kalkucie w Indiach. Była zakonnicą, założycielką zgromadzenia Misjonarek Miłości oraz Pokojowej Nagrody Nobla z roku 1979. Matka Teresa jest świętą kościoła katolickiego.

Chorzy i papież Jan Paweł II
Światowy Dzień Chorego ustanowił w 1992 r. papież Jan Paweł II i odtąd jest obchodzony 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. W tym roku jego centralne obchody odbędą się w od 9 do 11 lutego w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki Teresy, założycielki zgromadzenia Misjonarek Miłości. Papieskim wysłannikiem na te obchody będzie kard. Patrick D’Rozario z Bangladeszu.

ź: https://www.termedia.pl/

Czasowe zamknięcie szlaku turystycznego wytyczonego po terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne informuję, że wprowadza się okresowy zakaz wstępu na fragment szlaku „Ustrzycka Rozeta”, wytyczonego od Zadwórza na szczyt Żukowa przez wydzielenie leśne 242 b (lokalizacja wg załącznika graficznego). Ze względów bezpieczeństwa, informuję również, że wzdluż tego wydzielenia po gruntach gminnych biegnie szlak rowerowy, dlatego też należy zachować szczególną ostrożność wjego użytkowaniu na tym odcinku.

Czasowe wyłączenie szlaku Ustrzycka Rozeta spowodowane jest planowanym rozpoczęciem prac leśnych z zakresu pozyskania i zrywki drewna w tym wydzieleniu i będzie obowiązywać od dnia 10.02.2020 r. do 30.04.2020 r.

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne dołoży wszelkich starań, aby zamknięty fragment trasy przywrócić jak najszybciej do ruchu turystycznego.

ź.UM Ustrzyki Dolne

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

W niedzielę, 23 lutego, rozpoczęły się obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Burmistrz Miasta Przeworska Leszek Kisiel uczestniczył w uroczystej mszy św., a pod tablicą pamiątkową Niezłomnych Bohaterów: braci Cieślów pochodzących ze Studziana złożył wiązankę w narodowych barwach. 1 marca m.in. ulicami Przeworska przebiegną uczestnicy Biegu Tropem Wilczym organizowanego ku pamięci Żołnierzy Wyklętych.

ź: UM Przeworsk

28 lutego Droga Krzyżowa ulicami miasta

Przy świetle pochodni i świec, wsłuchując się w rozważania związane z osobą kard. Stefana Wyszyńskiego, w najbliższy piątek wyruszą uczestnicy nabożeństwa plenerowego – Drogi Krzyżowej. Nabożeństwu będzie przewodniczył Abp. Adam Szal.

Krzyż do poszczególnych stacji będą nieśli przedstawiciele różnych stanów i grup parafialnych. Trasa będzie wiodła z placu przed kościołem pw. NMP Królowej Polski, do jarosławskiej Kolegiaty. Początek wymarszu o godz. 19.30 z parkingu przed kościołem NMP Królowej Polski. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Jarosławia i okolic.